Dato

Genre

Søg


Vælg en eller flere genrer

Sønderbro Skole

Sønderbro Skole

Lybækgade 20
2300 København SViser 14 events fra/efter 16. aug. 2018

17 Sep Undervisning

Guitar/Ukulele begynder

Man. d. 17. september til man. d. 10. december 2018, 12 kursusdage kl. 17-19.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Anastasia Rastorgueva. Guitar/ukulele. Instrumental undervisning. I undervisningen indgår der blandt andet: Teknik og siddestilling. Noder og tabs. Musikalsk udtryk. Evt. Kombination af guitar/ukulel og sang alt efter elevens ønske.

Undervisning i mange forskellige genger (klassik, folk, blues, jazz )

En hver lektion har en overskrift med forskellige udgangspunkter i guitar/ukulele spil, herunder bl.a.:

Instrumentets opbygning, stemning, spille- og håndstilling

Akkorder/becifring & TAB

Anslag, strumming, takt, puls/rytme, fingerspil, plekter, genre

Sammespil, spil med sang.

Alle lektioner starter med en kort opsummering af det foregående, før der tages hul på det næste. Der udleveres desuden papir med relevant teori og øvelser.

Begyndere

Du medbringer selv et instrument

En typisk nybegynder lektion indeholder en gennemgang af guitaren/ukulele, nogle små tekniske og rytmiske øvelser, samt sammenspil og god humør.

BEMÆRK: der undervises 2 personer ad gangen i 1 lektion á 45 min. I alt undervises der 2 gange inden for det angivne tidsrum
Hold: 182509
Vis kort
18 Sep Undervisning

Spansk 1

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 15-16.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Rosana de la Viuda. Vi lærer. Grammatisk. verber fra de tre konjugationer i nutid -AR -ER-IR. ser vs. estar. biord vs. tillægsord. muy vs. Mucho (meget). Ejefald tillægsord: (min, din, sin, hans etc ) mi, tu, su, nuestro, vuestro etc
demonstrative pronominer: (denne, dette, den her, den der etc) este - ese - aquel etc
tillægsord gradbøjning
Skriftligt
fortælling af handlinger i nutid:
Hvad en film handler om
beskrivelse af personer og steder
oversættelse af sætninger og tekster fra dansk til spansk
Mundtligt
Vi oversætter sætninger med fokus på de nye grammatiske pointer

Vær opmærksom på at der kan være ekstraudgifter til undervisningsmateriale.
For yderlig information om materiale til undervisningen eller om det faglige er du velkommen til at kontakte underviseren.

Hold: 182161
Vis kort
18 Sep Undervisning

Russisk 1

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 17-18.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Lars Forchhammer. Russisk 1. Du har afsluttet et begynderkursus og behersker nu grundlæggende dialoger. Vi udvikler talesproget på basis af grundbogen ( Se Russisk - begynder) og enkle tekster. Der vil desuden være skriftlige øvelser.

Vær opmærksom på at der kan være ekstraudgifter på undervisningsmateriale på ca. 200 kr.

For yderligere oplysninger omkring det faglige er du velkommen til, at kontakte underviseren. Du har afsluttet et begynderkursus og behersker nu grundlæggende dialoger. Vi udvikler talesproget på basis af grundbogen og enkle tekster. Der vil desuden være skriftlige øvelser
Hold: 182326
Vis kort
18 Sep Undervisning

Spansk 2

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 17-18.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Rosana de la Viuda. SPANSK 2. Vi lærer. Grammatisk. regelmæssige og uregelmæssige verber i nutid. for at udtrykke handlinger der sker regelmæssigt. For at udtrykke planer i nærfremtid og langsigt fremtid: skal (ir+a+infinitiv)
for at udtrykke forpligtelser i nutid og fremtid: skal (tener +que+infinitiv)
refleksive verber
at rejse sig, at vaske sig, at more sig etc
upersonlig måde at udtrykke handlinger - Man
binding ord for at danne mere komplekse sætninger
biord
konjunktioner
Skriftligt
fortælling af daglig rutine i nutid
daglig situationer eks.: i restaurant, hos lægen, i en tøjbutik.
oversættelser af sætninger fra dansk til spansk og omvendt.
Læsning
Læsning af en kort historie i nutid: "El misterio de la llave"
Mundtligt
oversættelse af sætninger fra dansk til spansk og omvendt.
For sjov men ikke kun
Bingo, spørgeprofessor, skattejagt etc

Vær opmærksom på at der kan være ekstraudgifter på undervisningsmateriale.
Vi anbefaler at materiale købes efter 1. mødegang.

For yderlig information vedr. materiale til undervisningen eller vedr. det faglige, er du velkommen til at kontakte underviseren

Hold: 182162
Vis kort
18 Sep Undervisning

Fransk begynder (A1 niveau)

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 18-19.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Camilla Banfi. Kurset kræver ingen forkundskaber i fransk. Målet med undervisningen er, at du kan forstå en enkel samtale om dagligdags ting, når der tales langsomt og tydeligt, og at du kan læse enkle sætninger. Du lærer at føre en enkel samtale på fransk, så du blandt andet kan fortælle om dig selv, spørge om vej og købe ind. Vi arbejder med udtale og den mest basale grammatik.

Vi benytter grundbogen Debut 1, 2014, af Vibeke Gade fra forlaget Systime. Øvrigt materiale vil blive uddelt af underviseren.

For yderligere oplysninger omkring det faglige er du velkommen til, at kontakte underviseren.

Hold: 182191
Vis kort
18 Sep Undervisning

Russisk begynder

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 19-20.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Lars Forchhammer. Russisk - begynder. For dig uden russisk sproglige forudsætninger. Du lærer alfabetet og tilegner dig hurtigt enkle sætninger fra hverdagssproget. Vær opmærksom på at der kan være ekstraudgifter til undervisningsmateriale :"Møde i Petersborg" - læsebog + dvd. Forlag: Gyldendal. Pris: ca. 550 kr.
Vi anbefaler at materiale købes efter 1. mødegang.

For yderligere oplysninger omkring det faglige er du velkommen til, at kontakte underviseren. For dig uden russisk sproglige forudsætninger. Du lærer alfabetet og tilegner dig hurtigt enkle sætninger fra hverdagssproget.
Hold: 182325
Vis kort
18 Sep Undervisning

Spansk - begynder

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 19-20.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Rosana de la Viuda. Fra begynder niveau til niveau 1. Du lærer at udtale og læse spansk korrekt. Du får fra starten et godt ordforråd og god grundlæggende grammatik, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer. Du lærer fx at formulere dig korrekt i nutid, fremtid og datid. Du lærer at præsentere dig selv og fortælle om dig selv. Du lærer at fortælle, hvad du kan lide og ikke kan lide, hvad du mener og hvad du synes, og at tale om forskellige daglige emner (vejret, fritid, transport, mad, arbejde). Du lærer også at stille spørgsmål og svare på dem korrekt.
ORDFORRÅD
Ordforråd og tekster 1 - 15
De 300 mest brugte verber
De mest brugte konektorer/småord GRUPE 1 (Fx - på, i, ved, til, fra, med, men, uden, også, mange, meget, mellem, indtil, for at, bagefter, nu, før, for)
De 300 mest brugte navne (Praktiske situationer - steder, transport, mad, arbejde, vejret, personlige interesser, adresse og telefonnumer)
Tallene (alle)
Dato og klokken
Kalender
PENSUM
Alfabetet og udtale
Hankøn og Hunkøn
Ental og flertal
Bestem og ubestemt artikel
Navnet
Det + at være / det er / er det?
Der + at være / der er / er der ?
Navneform
Nutid
Nægtelsen
Jeg forstår./ Jeg forstår ikke.
Jek kan godt lide./Jeg kan ikke lide. / Jeg foretrækker.
Tallene 1
Vi taler i nutid
Ser -at være-
Poder -at kunne-
Vi præsenterer os
Tillægsord/adjektiver på spansk
Fremtid på spansk
Jeg kan / Jeg kan ikke. / Kan du? / Det kan jeg godt / Det kan jeg ikke
Jeg vil gerne. / Jeg ville gerne.
Tallene 2
Vi taler i fremtid
Ser -at være- og Estar -at befinde sig-
Tener -at have-
Vi spørger
Biord på spansk
Datid på spansk
Jeg synes. / Jeg synes ikke. / Hvad synes du?
Jeg tror. / Jeg tror ikke./ Hvad tror du?
Tallene 3
Vi taler i datid
Hvor ligger? / Hvordan kommer jeg til.?
Må jeg godt.?
Vil du gerne.? / Har du lyst til?
Vigtigste spanske småord
Vi tæller (alle) (Recap)
Vi taler i nutid (Recap)
Vi taler i fremtid (Recap)
Vi taler i datid (Recap)

For yderlig information om materiale til undervisningen eller om det faglige, er du velkommen til at kontakte underviseren
Du har aldrig haft spansk før. Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med små dialoger. Vi øver simple sætninger og situationer, f. eks. at præsentere sig selv. Ekstraudgift til undervisningsmateriale
Hold: 182167
Vis kort
18 Sep Undervisning

Fransk 1 (A1)

Tir. d. 18. september til tir. d. 11. december 2018, 12 kursusdage kl. 20-21.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Camilla Banfi. Kurset er for dig, der har snuset lidt til fransk før men gerne vil have det genopfrisket. Du lærer at kommunikere på fransk gennem læsning af korte tekster og dialoger, og undervejs opbygger du et større ordforråd, så du blandt andet kan fortælle om din familie, dine interesser og din dagligdag. Desuden arbejdes der med den grundlæggende grammatik.

Vi benytter Franskbogen, 6. udgave, af Vibeke Gade fra forlaget Systime. Øvrigt materiale vil blive uddelt af underviseren.

Du er velkommen til at kontakte underviseren omkring niveau og undervisningsmaterialer

Hold: 182184
Vis kort
19 Sep Undervisning

Spansk - begynder

Ons. d. 19. september til ons. d. 12. december 2018, 12 kursusdage kl. 15-16.50.
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Rosana de la Viuda. Fra begynder niveau til niveau 1. Du lærer at udtale og læse spansk korrekt. Du får fra starten et godt ordforråd og god grundlæggende grammatik, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer. Du lærer fx at formulere dig korrekt i nutid, fremtid og datid. Du lærer at præsentere dig selv og fortælle om dig selv. Du lærer at fortælle, hvad du kan lide og ikke kan lide, hvad du mener og hvad du synes, og at tale om forskellige daglige emner (vejret, fritid, transport, mad, arbejde). Du lærer også at stille spørgsmål og svare på dem korrekt.
ORDFORRÅD
Ordforråd og tekster 1 - 15
De 300 mest brugte verber
De mest brugte konektorer/småord GRUPE 1 (Fx - på, i, ved, til, fra, med, men, uden, også, mange, meget, mellem, indtil, for at, bagefter, nu, før, for)
De 300 mest brugte navne (Praktiske situationer - steder, transport, mad, arbejde, vejret, personlige interesser, adresse og telefonnumer)
Tallene (alle)
Dato og klokken
Kalender
PENSUM
Alfabetet og udtale
Hankøn og Hunkøn
Ental og flertal
Bestem og ubestemt artikel
Navnet
Det + at være / det er / er det?
Der + at være / der er / er der ?
Navneform
Nutid
Nægtelsen
Jeg forstår./ Jeg forstår ikke.
Jek kan godt lide./Jeg kan ikke lide. / Jeg foretrækker.
Tallene 1
Vi taler i nutid
Ser -at være-
Poder -at kunne-
Vi præsenterer os
Tillægsord/adjektiver på spansk
Fremtid på spansk
Jeg kan / Jeg kan ikke. / Kan du.? / Det kan jeg godt / Det kan jeg ikke
Jeg vil gerne. / Jeg ville gerne.
Tallene 2
Vi taler i fremtid
Ser -at være- og Estar -at befinde sig-
Tener -at have-
Vi spørger
Biord på spansk
Datid på spansk
Jeg synes. / Jeg synes ikke. / Hvad synes du?
Jeg tror. / Jeg tror ikke./ Hvad tror du?
Tallene 3
Vi taler i datid
Hvor ligger.? / Hvordan kommer jeg til.?
Må jeg godt.?
Vil du gerne.? / Har du lyst til.?
Vigtigste spanske småord
Vi tæller (alle) (Recap)
Vi taler i nutid (Recap)
Vi taler i fremtid (Recap)
Vi taler i datid (Recap)

For yderlig information om materiale til undervisningen eller om det faglige, er du velkommen til at kontakte underviseren
Du har aldrig haft spansk før. Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med små dialoger. Vi øver simple sætninger og situationer, f. eks. at præsentere sig selv. Ekstraudgift til undervisningsmateriale
Hold: 182166
Vis kort
19 Sep Undervisning

Sang og stemmetræning

Ons. d. 19. september til ons. d. 12. december 2018, 12 kursusdage kl. 16-17.50.
Hjemmeside: Se hjemmeside
Sønderbro Skole,
Lybækgade 20, København S
Underviser: Susanna Elin Jensen. Sangundervisning for nybegyndere til let-øvede. Gennem enkle krops- og stemmeøvelser udvider vi vores fysiske erfaring og bevidsthed omkring en sund vokal grundfunktion, som vi herefter altid kan stole på til alt fra fællessang, korsang og solosang

Begynderholdet er et hold for dig, som blot kan lide at synge, men ønsker redskaber til at komme rigtigt i gang. Vi synger først og fremmest lettere sange, viser og folkemelodier fra Folkehøjskolesangbogen samt mere rytmiske sange fra Den Blå Sangbog

På det let-øvede niveau begynder vi at arbejde med det mere klassiske repertoire af romancer, lieder, musicalsange og evt mindre arier på flere forskellige sprog. Jeg hjælper også mere øvede klassiske sangere med forberedelse til div. optagelsesprøver og lign.

Om du er begynder eller har sunget i lang tid, er du altid velkommen til selv at tage sange med, da man jo bare synger bedst når man personligt brænder for repertoiret! Du kan også medbringe det du selv har skrevet, men ønsker hjælp til rent sangteknisk.

BEMÆRK: der undervises i hold af 2 personer ad gangen i 1 lektion. I alt undervises der 12 gange inden for det angivne tidsrum.

Undervisning og hold tilpasses den enkeltes niveau og forudsætninger. Kontakt gerne underviser inden tilmelding

UNDERVISER

Susanna Elin Jensen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og har været på udvekslingophold på Musikhochschule Lübeck i Tyskland. Hun synger til daglig i DR Koncertkoret og i Vedbæk Kirke. Som solist har hun bla. sunget alt-partierne i Vivaldis Gloria, Pergolesis Sabat Mater, Scarlattis Stabat Mater, Vivaldis Stabat Mater, Mozarts Vesperae solennes de Dominica samt Missa Brevis i D-dur. På scenen har hun bl.a. sunget Orestes i Offenbachs Den Skønne Helene, Armelinde i Viardots Cendrillon, Cherubino i Mozarts Le nozze di Figaro og 2. Heks i Purcells Dido og Aeneas. Hun har desuden været i praktik på Den Jyske Opera samt sunget i Århus Sommeroperas Kammerensemble. Foruden at virke som sangpædagog arbejder Susanna også som korkonsulent.

I forbindelse med Spil Dansk Dagen i efteråret 2016 lavede P2 dette indslag omkring amatørkors besøg af korkonsulenter gennem Dansk Korforbunds KorCare. Det er ca. 11 min inde i nedenstående link hvis du har lyst til at høre med :-)

Om det pædagogiske arbejde skriver Susanna: "Gennem mit flerårige undervisningsarbejde på bla. aftenskoler har jeg stor erfaring i arbejdet med voksne og mere modne stemmer. I det vokaltekniske og kropslige arbejde omkring bevidstgørelsen af en sund vokal grundfunktion trækker jeg gerne på inspiration fra feldenkrais, yoga og pilates samt øvelser fra taleundervisning, naturligvis med udgangspunkt i den enkelte. Unge stemmer har også haft min interesse og indgået i min pædagogiske uddannelse på konservatoriet og jeg har tidligere været stemmecoach for et pigekor samt været leder af et spirekor. I min undervisning lægger jeg meget vægt på, at få skabt et undervisningsrum med autenticitet og anerkendelse, høj faglighed og sidst men ikke mindst masser af fantasi og humor, sådan at sangunderviser og sangelever mødes i en fælles glæde for musik og sang"

Gennem enkle krops- og stemmeøvelser udvider vi vores fysiske erfaring og bevidsthed omkring en sund vokal grundfunktion, som vi herefter altid kan stole på til alt fra fællessang, korsang og solosang. Der undervises både på begynder- og let-øvede niveau. Du er velkommen til selv at tage sange med. Undervisning og hold tilpasses den enkeltes niveau og forudsætninger. Kontakt gerne underviser inden tilmelding
Hold: 182539
Vis kort